Chính sách bảo mật

 

 

Chính sách bảo mật

APPTECHPLUS Vietnam. (" APPTECHPLUS.COM ") tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đã tạo ra tuyên bố về quyền riêng tư này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với bạn, khách hàng của chúng tôi, thông qua thông tin minh bạch, dễ hiểu về thực tiễn dữ liệu của chúng tôi.

 

Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập

Trang web của chúng tôi sử dụng các biểu mẫu mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc (như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin thanh toán và địa chỉ email) để bạn có thể tạo một tài khoản, đặt hàng, đăng ký tên miền, yêu cầu thông tin, vv sử dụng thông tin khách hàng của bạn cho một số mục đích liên quan đến kinh doanh mà chúng tôi phác thảo trong chính sách này. Ví dụ: nếu bạn mua một trang website từ chúng tôi, chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải thu thập và lưu giữ thông tin này. Chúng tôi được yêu cầu phải xác minh rằng thông tin được cung cấp là chính xác và cung cấp các thông báo bắt buộc về pháp lý liên quan đến (các) website của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để truyền đạt những thay đổi cơ bản đến Điều khoản Dịch vụ Chung hoặc chính sách sản phẩm của chúng tôi và / hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của luật pháp. Đây là những ví dụ về thông tin liên lạc hợp pháp mà bạn sẽ nhận được.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này khi chúng tôi liên hệ với bạn về những thay đổi về chức năng đối với các sản phẩm, trang web, dịch vụ mới và những ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị và cung cấp dịch vụ khách hàng. Nếu bạn không muốn nhận loại thông tin khuyến mại này, vui lòng sử dụng chức năng tài khoản "Hồ sơ → Công cụ" trong trang tổng quan để thay đổi tùy chọn của bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn bỏ đăng ký có trong các bản tin mà bạn nhận được. Đây là những ví dụ về các loại quảng cáo khuyến mại mà bạn có khả năng "chọn không tham gia" nhận.

​​​​​​​