• Home
  • > liên hệ it

Liên Hệ

​​​​​​​

Thông tin liên hệ

Các bộ phận hỗ trợ đăng ký mới, hỗ trợ gia hạn dịch vụ, tư vấn chính sách đại lý làm việc theo giờ hành chính

Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng (Sáng: 7h45 - 11h45 Chiều: 13h - 17h30)

Riêng bộ phận hỗ trợ kỹ thuật làm việc 24/7 (Liên tục 24/24 Từ thứ 2 đến chủ nhật)


Trụ sở TP.HCM

256 le trong tấn,p.tây thạnh,tân phú,Tp.HCM.

Trụ sở Bến tre

96 Quân phong,Tân thiềng,H.CL,Bến Tre.

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6
8.00 sáng – 5.00 chiều
Hổ trợ online 24/7

osakalydinh@gmail.com

Hoạt động

Buổi sáng, 8 am – 12 noon
Buổi chiều, 1 pm – 5 pm
Cả ngày, 8 am – 5 pm

Lĩnh vực được yêu cầu
Lĩnh vực được yêu cầu Email không chính xác
Lĩnh vực được yêu cầu
Lĩnh vực được yêu cầu
Tin của bạn đã được gửi thành công
Xin lỗi, tin nhắn của bạn không được gửi đi