Kids Are The Best
Explorers In The World

Since 1992 Kiddy Center has been providing top-quality, AMI certified Montessori education to infants, elementary, and preschool aged children in San Diego.

Kids Are The Best
Explorers In The World

Since 1992 Kiddy Center has been providing top-quality, AMI certified Montessori education to infants, elementary, and preschool aged children in San Diego.

Kids Are The Best
Explorers In The World

Since 1992 Kiddy Center has been providing top-quality, AMI certified Montessori education to infants, elementary, and preschool aged children in San Diego.

Physical

We help to develop physical skills that will help children participate, understand and respond to their environment.

Cognitive

We organize active cognitive development of all kids through role game and interactions.

Creative

Creative activities are the basis of our everyday life, we guarantee full freedom of self-expression

No Results


 Quy Trình Thiết kế website

 

khám phá dự án:

Chúng tôi tìm hiểu, lắng nghe mong muốn và kỳ vọng của Bạn, từ đó thiết lập mục tiêu ban đầu của dự án.

Lên kế hoạch thiết kế :

Dựa trên những thông tin có được, chúng tôi sẽ phác thảo dự án mang tính thẩm mỹ, khả năng tương thích trình duyệt sao cho phù hợp và sát với mục tiêu đặt ra.

Lập trình web:

Khi bản thiết kế cuối cùng được chọn, đội ngũ triển khai sẽ tiến hành hiện thực hoá dự án thông qua việc lập trình. Công nghệ tốt nhất sẽ được áp dụng cho web của Bạn

Thử nghiệm và chuyển giao cho khách hàng:

Chúng tôi kiểm tra và xem xét mọi chức năng để bảo đảm chất lượng website hoàn hảo trước khi khởi động trang web của Bạn với thế giới. Thành công của Bạn cũng là thành công của chúng tôi!