Blog news Sự kiện

Thiết kế logo nghệ thuật

Thiết kế logo nghệ thuật-vẽ-bình xịt màu!

Logo  nghệ thuật Grunge Media này là một thiết kế rất mát mẻ và hông. Hoàn hảo cho bất kỳ doanh nghiệp có một thanh niên lớn theo sau, hoặc tập trung vào nghệ thuật. 


Logo sử dụng bình xịt để thể hiện graffiti theo cách vừa hiện đại vừa nghệ thuật. Thiết kế nền thêm một lớp hấp dẫn khác cho tác phẩm này, khiến nó phải có. Tải logo miễn phí này ngay hôm nay! Bao gồm các tệp PSD và AI.