Blog news Sự kiện

thiết kế logo sức khỏe và con người

logo miễn phí sức khỏe và con người

Logo sức khỏe và con người Health and People là một bản tải xuống biểu tượng vector miễn phí, như mọi khi, bao gồm các tệp PSD Photoshop và AI Adobe Illustrator trong một tệp zip. Logo có hình ảnh của hai người cách điệu được nối với nhau bằng một trái tim màu xanh. Những người trong logo đang hoạt động và đang chuyển động, giúp đỡ, phục vụ và hoàn thành hình trái tim. Nếu bạn đặt logo này để sử dụng, chúng tôi rất muốn thấy nó hoạt động. Tải xuống miễn phí!

logo miễn phí sức khỏe và con người