Blog news Sự kiện

Thiết kế logo miễn phí Hiệp sĩ xanh

Thiết kế logo miễn phí hiệp sĩ màu xanh

Logo này cho thấy biểu tượng của quân đoàn trong cờ vua, và vai trò quan trọng để làm cho vị trí đứng bế tắc. 


Logo này có liên quan đến giao tiếp và liên lạc giữa người. Thiết kế này là tuyệt vời cho các công ty tập trung vào bảo mật dưới hình thức này hay hình thức khác. 


Nó cũng hoàn hảo cho bất kỳ doanh nghiệp tập trung vào điện tử, công nghệ hoặc khoa học. Tải xuống miễn phí! Bao gồm các tệp PSD và AI.