Blog news Sự kiện

Thiết kế logo media

Thiết kế logo At-media-tải xuống miễn phí

Logo At Media có hình cầu tròn hữu cơ với các đường quỹ đạo xung quanh hình dạng chính. Logo có thể được sử dụng trong vô số ngành công nghiệp nơi muốn có logo năng động và sống động. 

 

Đây là thiết kế hoàn hảo cho các công ty khoa học hoặc các công ty dựa trên công nghệ. Logo thú vị này rất linh hoạt và sẵn sàng để sử dụng theo nhiều cách. Các biểu tượng tải về miễn phí bao gồm cả các loại tập tin PSD và AI.