Blog news Sự kiện

Thiết kế logo chuồn chuồn miễn phí

Thiết kế logo chuồn chuồn miễn phí

Đây là một thiết kế logo miễn phí hiện đại và độc đáo khác của một con chuồn chuồn, đại diện cho đôi cánh và cơ thể mạnh mẽ của loài côn trùng này. Logo này là hoàn hảo cho các thương hiệu kỹ thuật, khoa học và kinh doanh web. 


Con chuồn chuồn thường được xem là một dấu hiệu của sự may mắn, do đó làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Có sẵn là logo psd và cũng là một phiên bản vector. Tải xuống miễn phí!