Blog news Sự kiện

Thiết kế logo chăm sóc sức khỏe

LOGO là một bản tải xuống logo miễn phí, truyền đạt khái niệm về sức khỏe, giúp đỡ và chăm sóc tại nơi làm việc. Các hình trong logo đang làm việc cùng nhau và tương tác, tạo ra hình trái tim với cơ thể của họ. 

 

Thiết kế này sẽ khiến khách hàng cảm thấy được chăm sóc và an toàn trong bất kỳ doanh nghiệp nào được sử dụng. Tệp zip tải xuống logo miễn phí bao gồm cả tệp AI Illustrator và PSD Photoshop.

 

logo chăm sóc sức khỏe