Blog news Sự kiện

Thiết kế logo ba nhà máy

Logo của ba nhà máy - Tải xuống miễn phí

Logo nhà máy miễn phí này là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ nhà máy hoặc doanh nghiệp dựa trên xây dựng. Đây cũng là một logo siêu linh hoạt cho mọi doanh nghiệp sử dụng các nhà máy theo bất kỳ cách nào. 


Với màu sắc rực rỡ và sự lặp lại, không có cách nào bạn có thể sai với thiết kế này. Nó tập trung vào khía cạnh kinh doanh của công ty tạo nên một mẫu đẹp và tinh tế. Bao gồm các tệp PSD và AI. Tải về thiết kế này miễn phí!