Thiết kế logo video

  • Thiết kế này rất phù hợp cho các doanh nghiệp tạo nội dung truyền thông xã hội, video hoặc tập trung vào mạng. Logo tạo ra một thông điệp năng động, đầy hành động. Logo này là miễn phí để tải về! Bao gồm các tệp PSD và AI.