Thiết kế logo Pixel Cloud

  • Không phải trong một tâm trạng tuyệt vời và tôi nghĩ rằng nó thể hiện trong freebie mới này. Hôm nay thời tiết thật tồi tệ, lạnh lẽo và lầy lội nên ở đây bạn đi thiết kế logo ngày nhiều mây 🙂