Logo toàn cầu

  • Đây Globe logo miễn phí là bổ sung mới của chúng tôi để bộ sưu tập thiết kế logo miễn phí bạn sẽ tìm thấy trên apptechplus.com. Chúng tôi đã sử dụng logo quả cầu trong một trong những quà tặng logo của chúng tôi một thời gian trước đây và người dùng cũng muốn chúng tôi phát hành nó miễn phí. Vì vậy, ở đây chúng tôi đi: mẫu logo miễn phí cho tất cả các nhà thiết kế logo ngoài kia


  • Không phải trong một tâm trạng tuyệt vời và tôi nghĩ rằng nó thể hiện trong freebie mới này. Hôm nay thời tiết thật tồi tệ, lạnh lẽo và lầy lội nên ở đây bạn đi thiết kế logo ngày nhiều mây 🙂