logo cá

  • Đây là cách tiếp cận mới của chúng tôi cho một logo câu cá. Chúng tôi đã thực hiện một số logo động vật khác trong quá khứ nhưng một số ít là thiết kế liên quan đến cá hoặc biển. Tất nhiên có thiết kế cá lười cũ và cá voi nhưng đã nhiều năm rồi và tôi nghĩ qua thời gian chúng tôi phát triển để tạo ra các thiết kế logo tốt hơn