Chát logo thỏ

  • Thiết kế Logo miễn phí này là sự kết hợp thú vị giữa mặt thỏ và bong bóng trò chuyện. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ bắt đầu ý tưởng logo của mình bằng cách liên kết hai từ ngẫu nhiên và kết quả tốt mặc dù đôi khi vụng về có thể là một mẫu logo rất thú vị.