Blog news Sự kiện

Mẫu logo nhà văn

​​​​​​​

  6532

Ok bạn là JRR Tolkien mới và dòng cảm hứng viết trong huyết quản của bạn và bạn chỉ cần một nhận dạng trực quan? Hoặc có lẽ bạn là một nhà xuất bản và bạn muốn làm mới bản sắc hình ảnh thương hiệu của mình?

Tôi vẫn còn truyền thống Viết một cuốn sách về mục tiêu của mình trước khi chết và để tôi thẳng thắn, tôi còn lâu mới đến đó. Đặc biệt là tôi dành thời gian rảnh rỗi để sản xuất logo của bạn, bạn không thể luôn ở đó vì bạn

Thích hợp cho các nhà sáng tạo và nhà văn sách, blogger, nhà văn tự do hoặc thương hiệu copywriter.

Để chỉnh sửa logo miễn phí này, bạn cần tải xuống phông chữ Hoefler. Bạn có thể lấy nó từ:


https://www.fontpalace.com/font-doad/Hoefler+Text+Black/