Blog news Sự kiện

Logo ý tưởng cuộc sống thông minh

Logo ý tưởng cuộc sống thông minh-ánh sáng

Logo miễn phí mới, lấy cảm hứng từ phao cứu sinh như một blog về những cuộc tấn công cuộc sống và những ý tưởng thông minh. Bạn chắc chắn có thể tìm thấy việc sử dụng thêm cho thiết kế logo này nhưng đó là ý tưởng ban đầu.

Mẫu logo này chủ yếu là typographic nhưng vẫn sử dụng phông chữ tiêu chuẩn, không có gì quá cầu kỳ. Nhiều lần đơn giản hơn là tốt hơn


Logo miễn phí này có trong psd đầy đủ lớp (bao gồm một phần typographic) để bạn có thể dễ dàng sửa đổi và tùy chỉnh mẫu này.

Như luôn luôn cảm thấy tự do để ghim, chia sẻ và tweet. Nó có nghĩa là rất nhiều cho chúng tôi!