Blog news Sự kiện

Logo quý ông - Thương hiệu thời trang thanh lịch

  7532

​​​​​​​ 482

Logo thời trang thanh lịch


Đây là nỗ lực biểu tượng kiểu chữ của tôi cho một thương hiệu thời trang dành cho nam giới. Nó có nghĩa là để thể hiện sự thanh lịch và phong cách thông qua chiếc mũ, chiếc ô và phần còn lại của các yếu tố logo.

Chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là một thương hiệu tốt cho một cửa hàng quần áo hoặc một dòng quần áo với sự thanh lịch trong tâm trí.

Thiết kế logo mới này phụ thuộc rất nhiều vào phông chữ Deadhead Script, có sẵn miễn phí trên mạng nếu bạn tra cứu nó. Tôi thích phông chữ này và bạn có thể nhận thấy chúng tôi đang sử dụng ngày càng nhiều phông chữ này trong các logo gần đây của chúng tôi.

Tôi hy vọng bạn thích sự bổ sung mới này cho các thiết kế logo miễn phí của chúng tôi. Đã có một thời gian chúng tôi không đăng các mẫu logo mới, nhưng chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở lại hoạt động thường xuyên ngay bây giờ.

Như mọi khi mẫu logo này có trong một tệp zip chứa tệp nguồn được xếp lớp theo định dạng Adobe Illustrator (.ai). Nó có thể được tùy chỉnh đầy đủ, màu sắc, hình dạng typography, vv