Blog news Sự kiện

Logo mũ bảo hiểm chiến binh

Logo mũ bảo hiểm - mẫu logo chiến binh miễn phí

Thiết kế logo mũ bảo hiểm

Kiểm tra đầu sắt, thiết kế logo mũ bảo hiểm miễn phí của chúng tôi. Các kho lưu trữ chứa một phiên bản tối và sáng. Nó đại diện cho một chiến binh La Mã và có hình dạng hung dữ này truyền cảm hứng cho sức mạnh và sức mạnh.
Đây là ví dụ, làm thế nào tôi muốn thấy logo chiến binh dash thay vì logo hiện tại của họ. Ít nhất là sự giải thích của tôi về một logo chiến binh. Nó vẫn giữ cho mũ bảo hiểm là thành phần cốt lõi của thương hiệu, nhưng sử dụng mũ bảo hiểm có hình dạng La Mã hơn.

Dễ dàng tùy chỉnh

Freebie này có trong một tệp zip chứa một phiên bản tối và sáng của logo chiến binh mũ bảo hiểm. các tệp là .AI File của Adobe Illustrator. Hãy cho chúng tôi biết nếu các bạn thích các phiên bản psd vì gần đây chúng tôi đã bắt đầu tải lên các tệp AI.