Blog news Sự kiện

Logo đường công khoa hoc

Logo đường công khoa hoc - Tải xuống miễn phí

LOGO miễn phí Solid Society có một thiết kế đẹp sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Các đường cong trong logo này tạo nên sự lựa chọn tuyệt vời khó có thể bỏ qua. 


Các vòng tròn tạo cảm giác cộng đồng, gần gũi và thoải mái. Sự giật gân của màu sắc ở trung tâm mang lại con mắt ngay cho văn bản. Với bản tải xuống miễn phí này, bạn không thể sai! Bao gồm các tệp PSD và AI.