Blog news Sự kiện

logo công ty sáng tạo

Logo miễn phí tiền mật ong - Tải xuống ngay bây giờ!

Logo Halftone Dot là sự bổ sung hoàn hảo cho nhiều doanh nghiệp muốn có một kiểu dáng đẹp. Nó sẽ là hoàn hảo cho bất kỳ văn bản, thiết kế, quần áo hoặc công ty sáng tạo. Thiết kế này phức tạp trong việc sử dụng các dấu chấm và tô màu, tạo nên một thiết kế nổi bật. Phông chữ seriff này làm cho mẫu đủ cổ điển, trong khi các dấu chấm thêm vào cảm giác hiện đại. Tải miễn phí ngay hôm nay, thưởng thức! Bao gồm các tệp PSD và AI.