Blog news Sự kiện

logo công ty công nghệ tech com

Thiết kế logo tech com

TechCom là một logo tải xuống miễn phí cho một công ty CNTT sáng tạo. Chữ T màu xanh lá cây trong logo được tạo thành từ các chấm được kết nối đại diện cho kết nối và mạng. 


Logo đương đại là một thiết kế tròn với phông chữ hai tông màu sáng. Thiết kế này sẽ là hoàn hảo cho các công ty có ý tưởng kinh doanh dựa trên công nghệ, cơ khí hoặc điện tử. Nó thậm chí đủ linh hoạt để được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác. Tải xuống miễn phí! Bao gồm các tệp PSD và AI.