Blog news Sự kiện

Logo công nghệ thông tin

Logo công nghệ thông tin

Trong số các logo thiết kế công nghệ, chúng tôi đã thêm vào bộ sưu tập miễn phí của mình ( Fusion Source , một giải pháp , Digital Side, v.v.), đây là comer mới. Chúng tôi đặt tên logo Công nghệ thông tin này : Switch.

Thiết kế logo IT miễn phí này đã truyền cảm hứng cho tôi cho các thương hiệu công nghệ nhưng có lẽ tôi thiên vị; Sau tất cả, tôi thấy công nghệ và CNTT ở khắp mọi nơi. Tôi chắc chắn nhận dạng hình ảnh này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các ý tưởng thương hiệu khác.

 

Dưới đây là cận cảnh của thiết kế 3D trong câu hỏi. Một lần nữa logo công nghệ lại là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến

 

Một thương hiệu công nghệ dễ dàng tùy chỉnh

 

Chuyển đổi thiết kế logo công nghệ thông tin như nó đến, sử dụng màu sắc săn chắc nhưng rất dễ tùy chỉnh. Nó có hình dạng đùn chính và một kiểu chữ đơn giản và sạch sẽ. Như mọi khi, freebie này được xếp lớp đầy đủ và sử dụng các phông chữ miễn phí phổ biến.